Yara-gjødsel brukes i kokainproduksjon

– Jeg mener det er riktig å forlange en åpen politisk debatt om statlige selskaper som opererer i land der det er vanskelig å etterleve sine egne regler.

Til toppen